ב"ה

מאמר ד"ה בסוכות תשבו, ה'תשמ"ב

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ב