ב"ה

משיחות ש"פ האזינו, י"ב תשרי, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ב תשרי, ה'תשפ"ב