ב"ה

מאמר ד"ה כי חלק הוי' עמו, ה'תשל"ה

יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ב