ב"ה

התוועדות כ"ה אלול תשל"ד ויום ב' דר"ה תשל"ה

יוצא לאור לראש השנה תשפ"ב