ב"ה

חלק שני מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ לך לך, יו"ד מרחשון, ה'תשפ"ב