ב"ה

חלק שני מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשפ"ב