ב"ה

חלק מהתוועדות ש"פ תצוה, פ' זכור, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ ויקרא, פ' זכור, ה'תשפ"ב