ב"ה

מאמר ד"ה החודש הזה לכם, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ תזריע, פ' החודש, ה'תשפ"ב