ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשל"ה

יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תשפ"ב