ב"ה

מאמר ד"ה כתונת בד קודש, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשפ"ב