ב"ה

מאמר ד"ה נשא את ראש, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשפ"ב