ב"ה

חלק שני מהתוועדות י"ג תמוז, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשפ"ב