ב"ה

חלק מהתוועדות ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"ב