ב"ה

תשע"א

י"ל לש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשע"א
י"ל לש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשע"א
י"ל לש"פ תצא, י"א אלול, ה'תשע"א
י"ל לש"פ עקב, כ"ף מנחם אב, ה'תשע"א
י"ל לש"פ ואתחנן, י"ג מנחם אב, ה'תשע"א
י"ל לש"פ דברים, וא"ו מנחם אב, ה'תשע"א
י"ל לש"פ מסעי, מבה"ח מנחם אב, ה'תשע"א
י"ל לש"פ פינחס ה'תשע"א
י"ל ליום ההילולא ג' תמוז ה'תשע"א
י"ל לש"פ בלק, ה'תשע"א
י"ל לש"פ חוקת, אדר"ח תמוז, ה'תשע"א
י"ל לש"פ בהעלותך, ט' סיון, ה'תשע"א
י"ל לש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשע"א
י"ל לש"פ בחוקותי, ערב ל"ג בעומר, ה'תשע"א
י"ל לש"פ בהר, יו"ד אייר, ה'תשע"א
י"ל לש"פ אמור, ג' אייר, ה'תשע"א
י"ל לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"א
י"ל לש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשע"א
י"ל לימים הראשונים דחג הפסח, ה'תשע"א
י"ל לש"פ אחרי, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשע"א
י"ל לש"פ מצורע, ה'תשע"א
י"ל לש"פ תזריע, פ' החודש, ה'תשע"א
י"ל לש"פ שמיני, פ' פרה, כ"ף אד"ש, ה'תשע"א
י"ל לש"פ צו, פ' זכור, י"ג אד"ש, ה'תשע"א
י"ל לימי הפורים ה'תשע"א
י"ל לש"פ ויקרא, וא"ו אד"ש, ה'תשע"א
י"ל לש"פ פקודי, מבה"ח וער"ח אד"ש, ה'תשע"א
י"ל לש"פ ויקהל, כ"ב אד"ר, ה'תשע"א
י"ל לש"פ תשא, שושן פורים קטן, ה'תשע"א
י"ל לש"פ תצוה, ח' אדר-ראשון, ה'תשע"א
י"ל לש"פ תרומה, בדר"ח אד"ר, ה'תשע"א
י"ל לש"פ משפטים, מבה"ח אד"ר, ה'תשע"א
הוספה: שיחת יום ג' כ"ז אייר ה'תשט"ז
י"ל לש"פ יתרו, י"ז שבט, ה'תשע"א
י"ל לש"פ בשלח, יו"ד שבט, ה'תשע"א
משיחות יו"ד שבט ה'תשמ"ז
הוצאה חדשה עם הוספות מגוף כתב-יד קודש
י"ל לש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשע"א
י"ל לש"פ שמות, ח"י טבת, ה'תשע"א
י"ל לש"פ ויחי, ה'תשע"א
י"ל לש"פ ויגש, ד' טבת, ה'תשע"א
י"ל לש"פ מקץ, כ"ז כסלו, ה'תשע"א
י"ל לש"פ וישב, כ"ף כסלו, ה'תשע"א
י"ל לש"פ וישלח, י"ג כסלו, ה'תשע"א
י"ל לש"פ ויצא, וא"ו כסלו, ה'תשע"א
י"ל לש"פ תולדות ה'תשע"א
י"ל לכינוס השלוחים העולמי ה'תשע"א
י"ל לש"פ חיי שרה ה'תשע"א
י"ל לימים הראשונים דחג הסוכות ה'תשע"א
י"ל ליום הכיפורים ה'תשע"א
י"ל לראש השנה ושבת תשובה ה'תשע"א
י"ל לימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"א