ב"ה

מאמר ברוך הגומל ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ פינחס ה'תשע"א