ב"ה

מאמר וידבר גו' א"ר המטות ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ מטות ה'תשע"א