ב"ה

חלק א' מהתוועדות ש"פ מסעי, מבה"ח מנחם אב, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ מסעי, מבה"ח מנחם אב, ה'תשע"א