ב"ה

מאמר ויקח קרח; וידבר גו' זאת חוקת ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ חוקת, אדר"ח תמוז, ה'תשע"א