ב"ה

מאמר והי' מספר בני ישראל ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשע"א