ב"ה

חלק ב' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשע"א