ב"ה

חלק ו' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ מצורע, ה'תשע"א