ב"ה

התוועדות ש"פ אחרי, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ אחרי, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשע"א