ב"ה

מאמר ליהודים היתה אורה ה'תשל"א

י"ל לימי הפורים ה'תשע"א