ב"ה

שיחות ש"פ תצוה, ח' אדר-ראשון, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ תצוה, ח' אדר-ראשון, ה'תשע"א