ב"ה

התוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח אד"ר, ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ משפטים, מבה"ח אד"ר, ה'תשע"א