ב"ה

מאמר ואתה תצוה ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ תרומה, בדר"ח אד"ר, ה'תשע"א