ב"ה

חלק ב' משיחות מוצש"ק בשלח, יו"ד שבט, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ בשלח, יו"ד שבט, ה'תשע"א