ב"ה

שיחות ש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ שמות, ח"י טבת, ה'תשע"א