ב"ה

שיחות ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשע"א