ב"ה

חלק ג' משיחות מוצש"ק בשלח, יו"ד שבט, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ יתרו, י"ז שבט, ה'תשע"א