ב"ה

שיחות ש"פ תשא, ח"י אדר-ראשון, ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ תשא, שושן פורים קטן, ה'תשע"א