ב"ה

התוועדות ש"פ ויקהל, מבה"ח אדר שני, ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ ויקהל, כ"ב אד"ר, ה'תשע"א