ב"ה

חלק א' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ פקודי, מבה"ח וער"ח אד"ש, ה'תשע"א