ב"ה

חלק ב' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ ויקרא, וא"ו אד"ש, ה'תשע"א