ב"ה

חלק ג' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ צו, פ' זכור, י"ג אד"ש, ה'תשע"א