ב"ה

התוועדות ליל ב' דחג הפסח ה'תשכ"ז

י"ל לימים הראשונים דחג הפסח, ה'תשע"א