ב"ה

חלק א' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ז

י"ל לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"א