ב"ה

חלק ד' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ בהר, יו"ד אייר, ה'תשע"א