ב"ה

התוועדות ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשע"א