ב"ה

חלק ג' מהתוועדות כ"ף מנחם אב ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ ראה, ה'תשע"א