ב"ה

התוועדות ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשע"א