ב"ה

חלק ב' משיחות ש"פ בראשית (התוועדות ב') ה'תשכ"ז

י"ל לשמע"צ ושמח"ת ה'תשע"א