ב"ה

חלק א' משיחות ש"פ בראשית (התוועדות ב') ה'תשכ"ז

י"ל לימים הראשונים דחג הסוכות ה'תשע"א