ב"ה

מאמרי באתי לגני תשי"א - תשל"א

י"ל לימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"א