ב"ה

חלק ג' משיחות ש"פ בראשית (התוועדות ב') ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ נח ה'תשע"א