ב"ה

חלק ד' משיחות ש"פ בראשית (התוועדות ב') ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ לך-לך ה'תשע"א