ב"ה

חלק ב' משיחות ש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ וירא ה'תשע"א