ב"ה

שיחות ש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ ויצא, וא"ו כסלו, ה'תשע"א