ב"ה

חלק ב' משיחות ש"פ תולדות ה'תשכ"ה

י"ל לש"פ תולדות ה'תשע"א