ב"ה

תשפ"ד

יוצא לאור לש"פ תשא כ"ב אדר ראשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ תצוה, ט"ו אדר ראשון (שושן פורים קטן), ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ תרומה, ח' אד"ר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ משפטים, בדר"ח אד"ר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ד שבט, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ז שבט, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לקראת ש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ שמות, מבה"ח שבט, כ"ה טבת, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ ויגש, י"א טבת, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ מקץ, ד' טבת, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, שבת חנוכה, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ט כסלו, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ ויצא, י"ב כסלו, ה'תשפ"ד
יוצא לאור בקשר עם המצב בארצנו הקדושה
יוצא לאור לש"פ תולדות, ה' כסלו, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"ג מרחשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ נח, וא"ו מרחשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ד
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ האזינו, שבת תשובה, ח' תשרי, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לראש השנה ה'תשפ"ד