ב"ה

תשפ"ד

יוצא לאור לש"פ נשא, ט' סיון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לחג השבועות, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ בחוקותי, כ"ד אייר, מבה"ח סיון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לל"ג בעומר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ בהר, י"ז אייר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ אמור, יו"ד אייר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ קדושים, ג' אייר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח אייר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לשבת חול המועד פסח, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, מחרת י"א ניסן, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ תזריע, ה' ניסן, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ שמיני, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ צו, פ' פרה, כ"ף אדר שני, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ ויקרא, פ' זכור, י"ג אדר שני, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ פקודי, וא"ו אדר שני, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר שני, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ תשא כ"ב אדר ראשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ תצוה, ט"ו אדר ראשון (שושן פורים קטן), ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ תרומה, ח' אד"ר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ משפטים, בדר"ח אד"ר, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ד שבט, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ז שבט, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לקראת ש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ שמות, מבה"ח שבט, כ"ה טבת, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ ויגש, י"א טבת, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ מקץ, ד' טבת, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, שבת חנוכה, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ט כסלו, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ ויצא, י"ב כסלו, ה'תשפ"ד
יוצא לאור בקשר עם המצב בארצנו הקדושה
יוצא לאור לש"פ תולדות, ה' כסלו, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"ג מרחשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ נח, וא"ו מרחשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ד
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לש"פ האזינו, שבת תשובה, ח' תשרי, ה'תשפ"ד
יוצא לאור לראש השנה ה'תשפ"ד